ЗАКОН УКРАЇНИ
Про туризм
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 31, ст.241 )
{ Вводиться в дію Постановою ВР N325/95-ВРвід 15.09.95, ВВР, 1995, N 31, ст.242 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2470-III (2470-14) від 29.05.2001, ВВР, 2001, N 32, ст.172 }
{ В редакції Закону N 1282-IV (1282-15) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 13, ст.180 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1276-VI (1276-17) від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.535 N 2468-VI (2468-17) від 08.07.2010, ВВР, 2010, N 49, ст.567 N 2608-VI (2608-17) від 19.10.2010, ВВР, 2011, N 11, ст.69 N 3679-VI (3679-17) від 08.07.2011, ВВР, 2012, N 14, ст.89 N 4385-VI (4385-17) від 09.02.2012, ВВР, 2012, N 40, ст.477 N 5316-VI (5316-17) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 38, ст.502 N 639-VII (639-18) від 10.10.2013, ВВР, 2014, N 22, ст.770 N 1193-VII (1193-18) від 09.04.2014, ВВР, 2014, N 23, ст.873 N 124-VIII (124-19) від 15.01.2015, ВВР, 2015, N 14, ст.96 }
{ У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади в галузі туризму" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері туризму та курортів" у відповідному відмінку згідно із Законом N 1193-VII (1193-18) від 09.04.2014 }
Цей Закон визначає загальні правові, організаційні та соціально-економічні засади реалізації державної політики України в галузі туризму та спрямований на забезпечення закріплених Конституцією України (254к/96-ВР) прав громадян на відпочинок, свободу пересування, охорону здоров'я, на безпечне для життя і здоров'я довкілля, задоволення духовних потреб та інших прав при здійсненні туристичних подорожей. Він встановлює засади раціонального використання туристичних ресурсів та регулює відносини, пов'язані з організацією і здійсненням туризму на території України.
 
logo